Latest in Tech

NIỀM XÁC TÍN CỦA CON 3 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

1. Từ khi tinh tú chưa có trên trời, từ khi trăng sao chưa đi vào đời Chúa đã thương con Chúa đã tạo con. 
Từ khi sông núi chưa nên hình hài, từ khi trái đất chưa có đường dài Chúa đã thương con Ngài dựng nên con.
ĐK. Vang lên câu hát tri ân ngàn đời. 
Ngôi Cha tạo tác thiên nhiên muôn loài. 
Ngàn dân ơi hãy chúc khen Ngôi Cha. 
Vang lên câu hát tri ân ngàn đời. 
Ngôi Con chịu chết sinh linh cứu đời. 
Thần Linh Thiên Chúa muôn đời hát khen.
2. Từ khi thế giới chưa có mặt trời, từ khi trăng sao chưa soi bầu trời. Chúa đã thương con Chúa đã gọi con. 
Từ khi nước biếc chưa xanh biển dài, từ khi muông thú chưa quen rừng già Chúa đã thương con Ngài gọi tên con.
3. Và từ hôm đó Chúa đã kêu mời, Ngài thương trao ban thiên thu tình trời Chúa đã yêu con Chúa đã chọn con. 
Và từ hôm đó tim con bồi hồi, tình con dâng Chúa cao rao ngàn lời Chúa đã yêu con Ngài chọn tên con.