Latest in Tech

TÌNH CA MUÔN ĐỜI - Lm. Ân Đức

1. Hiền thê Ngài lạy Chúa vẫn hát tình ca hát bài ca du dương bên bờ sông tha hương. Hát tình yêu Chúa tình thương Chúa trên đời con mọn hèn. Ôi! Đấng con yêu mến. Ôi! Vẻ đẹp thần thiêng Chúa đã tự hiến đã âu yếm thương con. Đáp lại tình Chúa này con hiến dâng Ngài. Xin hãy làm cho con hãy làm cho con nên khúc hát Tình Yêu.
ĐK. Tình Yêu Chúa Trời Tình Yêu đốt cháy con trong Ngài (cháy trong Ngài). Tình Yêu thắm nồng lòng con luôn thèm khát chờ mong (luôn chờ mong). Tình Yêu muôn trùng Tình Yêu thôi thúc con không ngừng (mãi không ngừng). Tình Yêu sáng ngời Tình Yêu cho hồn mãi mê say.
2. Tình Yêu Ngài lạy Chúa! Chúa đến cùng con khiến lòng con mê say quên nhọc nhằn chua cay. Quên hồn thơ bé tình thơ bé thân phận con mọn hèn. Ôi! Chốn quê hương Thánh. Ôi! Sức mạnh dịu êm Chúa là hạnh phúc niềm vui của riêng con. Chúa là cùng đích là chân lý sáng ngời. Xin ở lại cùng con nghe hồn con hát một khúc hát Tình Yêu.