Latest in Tech

TÌNH THƯƠNG CHÚA - Lm. Thái Nguyên

1. Tình thương Chúa làm cho con hoan lạc. Ơn Chúa vô vàn làm cho con ngỡ ngàng xiết bao. Như bầu trời cao tỏa ánh trăng sao. Tình Chúa cao vời mãi muôn ngàn đời chẳng khi nào vơi.
ĐK. Hồn con cất tiếng ơ ớ ơ chúc tụng Danh Ngài (í) đã dủ thương đến phận thấp hèn. Phận hèn tôi tớ ớ ơ ờ Chúa đã cất nhắc lên cất nhắc lên ơ ớ ơ ờ. Cất nhắc con lên cho gia nhập hàng tư tế (dân thánh) Ngài. Á a à a a a a a a a a a a. Từ đây miệng con loan truyền Lời Chúa ơ ơ. Từ đây bàn tay con ban phát ơn Trời, đôi chân con miệt mài không ngơi ca ngợi tình Chúa muôn đời.
2. Tình thương Chúa dìu con đi theo Ngài. Năm tháng miệt mài dù chông gai trở ngại đắng cay. Bao ngày can qua tình thắm không phai, lòng chứa chan vui mừng cất câu cảm tạ Chúa muôn ngàn đời.
3. Còn đây mãi tình yêu thương của Ngài. Ghi khắc trong đời con ngày hôm nay sáng ngời mãi luôn. Dâng trọn con tim tình mến yêu này. Trọn kiếp thuộc về Ngài hết tâm phụng sự Chúa trót đời con.