Latest in Tech

KINH TRẦM ÁI - Ngọc Kôn

ĐK. Ave Maria dâng lời kính ái Mẹ trên trời. Ave Maria tin mừng vui nói sao nên lời. 
Vừa nghe tên Mẹ êm vui con nghe lệ ứa rơi. Bằng lời ca thật vui tươi con mến Mẹ muôn đời.
1. Khi bình minh sáng ngời vầng kim ô mang đến ngày vui. 
Lời kinh mai con dâng như khúc nhạc trầm ái luyến thương. 
Dù đời con đổi thay lòng mến yêu chẳng chút mờ phai. 
Nguyện ban ơn tín trung yêu Mẹ suốt cả một cuộc đời.
2. Khi hoàng hôn đã tàn màn sương đêm bao phủ trần gian. 
Lời kinh đêm con dâng như khúc nhạc trầm ái luyến thương. 
Một đời con hiến dâng để hát ca danh thánh Mẹ luôn. 
Buồn đau hay sướng vui nhưng lòng mến sắt son một đời.