Latest in Tech

MẸ ĐỒNG HÀNH CHỈ LỐI CON ĐI - Ngọc Linh

ĐK. Ngước mắt trông lên Mẹ là mẫu gương đời con. Xin dạy con biết sống theo con đường Mẹ đi. Giữa biển đời ngập đầy bao sóng gió xin Mẹ đồng hành chỉ giáo cho con. Xin Mẹ đồng hành chỉ lối con đi, xin Mẹ đồng hành với con trên con đường đức tin đi tới Quê Trời tươi sáng. Xin Mẹ đồng hành chỉ giáo cho con, xin Mẹ đồng hành chỉ lối con đi. Xin Mẹ đồng hành với con trên con đường nhân đức, biết sống xin vâng như Mẹ, Mẹ ơi!
1. Xin Mẹ dạy con đức tin vững vàng như Mẹ đã tin theo ý định Thiên Chúa. Xin Mẹ dạy con một lòng tín thác theo đường lối Chúa sống dấn thân giữa đời. Mẹ là mẫu gương vâng phục, lòng Mẹ ngát hương quảng đại. Một đời tận hiến làm tôi tớ Chúa, một đời gắn bó với Thiên Chúa Ba Ngôi.
2. Xin Mẹ dạy con biết trông biết đợi tấm lòng vững tin luôn hy vọng chan chứa. Xin Mẹ dạy con một đời mến Chúa như Mẹ bước tới trên con đường cứu chuộc. Mẹ là bến thiêng trông cậy, Mẹ là suối ơn an lành. Xin dạy con biết đồng tâm hiệp ý, yêu người yêu Chúa luôn trung tín chân thành.
3. Xin Mẹ dạy con ước mong mỗi ngày ân cần lắng nghe luôn thi hành Lời Chúa. Xin Mẹ dạy con chịu đựng khốn khó thương tổn mất mát sống đức tin kiên cường. Một lòng sắt son chịu khổ, thập tự nở hoa cứu độ. Xin Mẹ ban sức đời con vững bước trên đường lữ thứ sống nhân chứng Tin Mừng.