Latest in Tech

CON LUÔN TRÔNG CẬY - Ngọc Linh

1. Con luôn trông cậy Chúa, con luôn trông cậy Chúa. Vì Chúa chính là lẽ sống bến bờ hạnh phúc miên viễn trường tồn. Con luôn trông cậy Chúa, con luôn trông cậy Chúa. Vì Chúa chính là nguồn ánh sáng chính là cùng đích Đấng Cứu Độ tôi.
ĐK. Chúa ơi! Con nay đến trình diện Chúa dâng lên trót cả xác hồn lỗi lầm đam mê chất chứa tháng năm qua. Chúa ơi! Xin thương đến phận bày tôi đa mang kiếp người yếu hèn. Nguyện cầu Chúa đoái nhìn rộng ban dìu về chốn suối nguồn bình an.
2. Trong cô đơn sầu lắng bao đau thương chồng chất. Lạy Chúa! Con tìm nhan Chúa mong Ngài cứu thoát qua kiếp đọa đày. Con luôn tin ở Chúa, con luôn tin ở Chúa. Vì Chúa tác tạo thân con nên Ngài nghe thấu tiếng con nài van.
3. Xin thương con lạy Chúa, xin thương con lạy Chúa. Vì nếu Chúa chẳng thương đoái thân này tan nát hư mất đời đời. Con tuyên xưng Lời Chúa, con ca vang tình Chúa. Lòng Chúa muôn đời nhân ái ban đầy ơn phúc thứ tha tội khiên.