Latest in Tech

CON ĐÃ CHỌN NGÀI - Ngọc Linh

1. Con đã chọn Ngài, chọn Ngài là hạnh phúc của con. Con đã chọn Ngài, chọn Ngài là cuộc sống của con. Lối đường con đi có Ngài cùng sớt chia những chuyện vui buồn, có Ngài cùng san sẻ những giọt mồ hôi. Con đã chọn Ngài, chọn Ngài là hạnh phúc của con.
ĐK. Đời con xin mãi thuộc về Ngài, đời con xin mãi thuộc về Ngài. Từng nhịp đập trong trái tim đây, từng hởi thở mỗi phút giây. Tất cả là của Ngài, tất cả dành cho Ngài, cho Ngài mà thôi.
2. Con đã chọn Ngài, chọn Ngài là cùng đích đời con. Con đã chọn Ngài, chọn Ngài là mộng ước lòng con. Tháng ngày qua đi có Ngài cùng sánh vai đối thoại giữa đời, có Ngài cùng tâm sự nỗi niềm đầy vơi. Con đã chọn Ngài, chọn Ngài là cùng đích đời con.
3. Con đã chọn Ngài, chọn Ngài là hạnh phúc đời con. Con đã chọn Ngài, chọn Ngài là sự sống đời con. Kiếp người luân lưu có Ngài đẹp nỗi vui bước vào muôn đời, có Ngài là muôn thuở rót đầy lòng con. Con đã chọn Ngài, chọn Ngài là hạnh phúc đời con.