Latest in Tech

GIEO BƯỚC - Hải Hồ & Trần Định

ĐK. Ngày hạnh phúc Chúa ơi! Cuộc giao duyên đất trời. Đưa con vào tình sử để hiến dâng trọn đời.
1. Đường lên cung thánh Chúa huyền linh. Dịu dàng lời thánh ca an bình. Hoa dâng ngát hương cho lòng mến đầy. Nến cháy lung linh thêm niềm tin cậy. Nhìn lên cung thánh Chúa đẹp thay.
2. Vì đây lạy Chúa đã gọi con. Từ ngày nhỏ bé trong mọn hèn. Qua bao tháng năm trên đường lắng trầm. Chúa vẫn yêu thương tuôn tràn phước lành. Đời con chan chứa suối hồng ân.
3. Từ nay Thiên Chúa đã chọn con. Tình bằng nghĩa thiết của Chúa Trời. Đem tin rắc gieo cho người thế trần. Ánh sáng siêu nhiên cho đời lỗi lầm. Niềm vui thanh khiết chốn lầm than.
4. Dịu êm nghe tiếng Chúa vọng ngân. Ngỡ ngàng màu áo trinh thiên thần. Tâm tư ngất ngây gieo trọn bước rồi. Hiến Chúa hôm nay vẹn toàn cuộc đời. Thuyền con vừa ghé bến trường sinh.
5. Đời con nên hiến tế toàn thiêu. Hương trầm tựa khói lễ dâng chiều. Hy sinh ngút bay lên tòa Chúa Trời. Phước đức bao dung chan hòa cõi đời. Nguyện ơn  cứu rỗi Chúa mọi nơi.
6. Nguyện xin ơn thánh Chúa rộng ban. Dắt dìu thành tín đến muôn vàn. Qua bao đớn đau tâm hồn vững vàng. Nguy khó gian truân đá vàng rỡ ràng. Trọn đời nhân chứng Chúa tình yêu.
***** Gieo bước