Latest in Tech

LẠY CHÚA CON ĐÂY - Lm. Ân Đức

1. Diệu huyền thay tình Chúa yêu con. Lạ lùng thay tình Chúa thương con. Nghìn xưa vũ hoàn còn chưa sánh bằng yêu con mối tình vượt quá thời gian. Từ nghìn xưa Ngài đã yêu con, và nghìn sau còn mãi thương con. Giữa muôn lớp người, chọn con giữa đời, đưa con đi vào hạnh phúc tuyệt vời.
ĐK.  Lạy Chúa con đây, xin tận hiến cho Ngài. Lạy Chúa con đây xin dìu con theo Chúa, xin dạy con yêu Chúa cho con luôn thuộc trọn về Chúa. Lạy Chúa con đây, đáp tình Chúa cao vời. Lạy Chúa con đây như của lễ dâng tiến, xin được mau tan biến trong muôn ngọn lửa của tình yêu.
2. Nhiệm mầu thay giờ phút dâng trao. Trời và đất hòa kết giao nhau. Hồn con ngỡ ngàng niềm vui ứa tràn hôm nay con là bạn thiết tình thân. Dìu dàng thay Lời Chúa ban sơ, gọi mời con: Nào hãy theo Ta. Đời con tháng ngày, hồng ân ngất đầy, con xin đáp lời: Lạy Chúa con đây.