Latest in Tech

MÃI MÃI CON CHỌN NGÀI - Lm. Nguyên Hòa

ĐK. Mãi mãi con chọn Ngài lạy Chúa. Mãi mãi con chọn Ngài lạy Chúa. Vì chính Ngài đã chọn con. Chọn con từ muôn thuở xa vời. Chọn con làm ngôn sứ cho Ngài. Chọn con thành muối men cho đời mãi mãi con chọn Ngài lạy Chúa.
1. Không chê con là người hèn yếu. Không khinh con là kẻ tội lỗi. Chúa vẫn yêu con và ngày hôm nay Ngài chọn con.
2. Con trao dâng đời con nhỏ bé. Xin tri ân tình Ngài khôn ví. Quyết bước theo Ngài chọn Ngài mãi mãi chỉ Ngài thôi.
3. Muôn thương đau ngày mai sẽ tới. Hay mưu toan ngầm giăng muôn lối. Nhưng muốn tín trung chọn Ngài mãi mãi chỉ Ngài thôi.