Latest in Tech

NIỀM VUI ĐỜI CON - Lm. Mai Thiện

1. Niềm vui đời con là Chúa tình yêu bền vững là Ngài. Hạnh phúc lòng con là Ngài cuộc sống của con là Ngài. Ngài ban tràn tuôn hồng phúc chở che dìu dắt quan phòng. Trần thế đường xa ngút ngàn được Chúa cùng đi con không ngại chi.
ĐK. Chúa ơi! Niềm vui hạnh phúc đời con chỉ duy nơi Chúa mà thôi: suối nguồn tình mến khôn vơi. Chúa ơi! Tình yêu cuộc sống của con chỉ duy nơi Chúa vẹn tròn bao la ân phúc miên trường.
2. Hồn con nồng say tình mến đường đi thập giá gọi mời. Rạng rỡ niềm vui diệu vời vì có Ngài luôn trong đời. Tạ ơn hồng ân tận hiến nguyện luôn đền đáp tình Ngài. Cuộc sống niệm suy âm thầm trọn cả tình yêu con theo chân Chúa.