Latest in Tech

TÔI XIN CHỌN NGƯỜI - Ngọc Kôn

ĐK. Tôi xin chọn Người, tôi xin chọn Người làm gia nghiệp tôi mãi mãi. Trọn đời tôi trót cả đời tôi, trọn tuổi xuân dâng cả tình yêu luôn với ước mơ. Trọn niềm tin yêu với sướng vui cùng nghìn đau thương với đắng cay thăng trầm thay đổi. Dù thời gian núi lở sông bồi tôi xin chọn Người, tôi xin chọn Người.
1. Điều mong ước tôi luôn luôn sống niềm phó thác nơi tay Người trong tay của Người. Cho khó khăn hiểm nguy lao lung tôi vẫn luôn tình yêu kiên trung cho mặc sóng gió.
Tutti: Vì có bên cạnh tôi luôn luôn, Người ủi an giờ tôi cô đơn mây mù u ám. Tôi vững tâm cậy trông Thiên Nhan, dẫn bước tôi từ nơi nguy nan đau buồn.
2. Nhiều những lúc tôi đau thương mỏi mòn chua xót bao nhiêu người quanh tôi nhạo cười. Tôi hiến dâng đời cho tha nhân được trả công bằng bao oan khiên tủi nhục bôi bác.
3. Vì nhân thế tôi luôn luôn sống đời nhân chứng đem Tin Mừng rao cho mọi người. Bao khó khăn hàm oan tai ương vây bám quanh và gây đau thương dập vùi không nương.
4. Là tôi tớ tôi luôn đem đến niềm an ủi cho ai buồn đau trong lệ sầu. Nhưng chính tôi từng đêm miên man trong vũng đêm sầu đau thênh thang như chẳng lối thoát.