Latest in Tech

TRỌN ĐỜI DÂNG HIẾN 1 - Ngọc Linh

1. Như con sóng dạt dào tháng ngày đổ vào bờ cát. Con mang theo tình yêu thắp vào quả tim của Chúa. Xin trao dâng cuộc tình và xin quên đi đời mình. Xin thông chia cực hình trên thập tự Chúa hy sinh.
ĐK. Một lần đã dâng hiến thì trọn đời Chúa ơi. Con sẽ không bao giờ, không bao giờ đổi thay.
2. Như hoa giữa đồng nội thắm đẹp hương tỏa ngàn lối. Con xin dâng Ngài đây ước nguyện tình yêu còn mãi. Mai đây hoa nhạt nhòa và hương phôi pha đậm đà. Xin ân thiêng của Ngài xóa mờ từng phút đơn sai.
3. Ôi vinh phúc nào bằng suốt đời phụng thờ một Chúa. Đâu trông mong gì hơn nép mình ở chân đền thánh. Xin quên đi phận này chỉ vui ca trong tình Ngài. Mong con tim nồng nàn với Ngài vẹn nghĩa trăm năm.