Latest in Tech

SAO CHA ĐÀNH IM LẶNG? (Tv 21) - Pm. Cao Huy Hoàng

ĐK. Lạy Chúa! (Ôi lạy Chúa!) Sao đành im lặng (im lặng thờ ơ) sao cứ hững hờ (Xin đừng làm ngơ) cứ để con chết giữa khung trời bơ vơ.
1. Bao nhiêu người nhìn thấy con đều mỉa mai chê cười. Chúng nói rằng: Chúa nó ở nơi đâu?
2. Như thú rừng gầm xé thây xương cốt con rã rời. Ôi kinh hoàng thổn thức trái tim con.
3. Đau thương nằm giữa núi cao để tấm thân bẽ bàng. Tấm áo nào bọn chúng đã chia tan.
4. Xin thương tình đừng lánh xa lạy Chúa con nương tựa. Trong tay Ngài trọn hiến toàn thân con.