Latest in Tech

TÌNH CA THẬP TỰ

1. Ngày nào con đứng dưới chân khổ giá buồn, nguyện cầu ăn năn con thắp lên lời kinh. Lời kinh dạt dào lời kinh chen lẫn tin yêu bao nhiêu yêu thương giăng ngập lối. Người tình con đó chết treo khổ giá buồn thầm rằng đời sẽ, sẽ hết bao khổ đau. Thầm rằng tình yêu ngọt ngào, thầm rằng tình mến dâng cao thắp lên bao yêu thương.
ĐK. Dù đời khinh chê dù người bội bạc vô ơn mà Người đã chết vì yêu. Một mình đơn côi lạc loài một mình đau thương trọn tình chết vì người yêu.
2. Ngày nào con đứng xót xa tượng Chúa buồn, tự nguyện hy sinh nên chết trên thập tự. Vì yêu trần đời vì yêu nên đã cho đi can chi đau thương cây khổ giá. Người tình con đó đón cây khổ giá buồn để làm bằng chứng dấu chứng của tình yêu. Thầm rằng tình yêu rạng ngời, thầm rằng tình mến dâng cao thắm tô cho cuộc đời.
3. Ngày nào con ngắm bóng cây khổ giá buồn, lệ trào hoen mi con khóc thương đời con. Nhìn cây thập tự đồi xưa loang máu yêu thương con nghe tâm tư con bừng sáng. Ngày nào con ngắm bóng thân tượng Chúa buồn mà tình buồn dâng con đã xa tình Cha. Vì Ngài hằng thương thật nhiều, tình Ngài còn đó yêu thương chết thay cho tội đời.