Latest in Tech

DÂNG HẾT TÂM HỒN – Hồng Trần & Phạm Đình Đài

1. Lạy Thiên Chúa Cha nhân lành, nguyện dâng Cha hồn xác. Tình yêu Chúa từ nhân, con nguyện ghi nhớ đến muôn muôn đời. Giờ dâng bánh với rượu lành, là công lao cực khó. Ngàn ơn phúc trường sinh xuống lòng con tháng năm không phai mờ.
ĐK: Xin dâng trọn tâm tư ước mong. Xin dâng lòng yêu mến chân thành. Xin dâng mọi buồn vui lắng lo. Yêu Cha nguyện dâng hết tâm hồn.
2. Rượu với bánh trên bàn thờ, nguyện dâng Cha cực thánh. Làm của lễ tình yêu, chứng lòng con mến yêu Cha muôn vàn. Nguyện xin biến nên Máu Thịt, của Ngôi Hai cực thánh. Nguyện dâng trót tình con như trầm hương trước nhan Cha chan hòa.
***** Dâng Hết Tâm Hồn
****  Imprimatur: 20.11.2019 - Gp. Nha Trang (MC&PS b.I)