Latest in Tech

CHỜ MỘT MÙA LÚA MỚI (Mt 34, 24-43) - Paul Marie

1. Người ra đi tung gieo ngàn giống lúa. Người mong cho mai sau ruộng lúa vàng. 
Thù nhân mang trong tim nhiều dối trá. Chờ đêm đen trời tối gieo cỏ lùng.
ĐK. Rồi lúa trổ bông cỏ lùng cũng tốt xanh. Lời Chúa và gian ngoa cũng bước song hành. 
       Đến mai sau kia, dữ ôm đau thương, lành vui thiên đường.
Coda: Và một mùa lúa mới đã tới đây rồi cỏ lùng thì khô héo chết phơi giữa đồng. 
           Và ngàn bông lúa mới vàng sáng như mặt trời người người ơi vui lên cùng hát lên người ơi.
2. Người tung gieo yêu thương là chính Chúa. Ruộng mai sau đơm bông là thế trần. 
Thù nhân kia tung gieo nhiều dối trá. Là mưu toan tàn phá của loài ma.
3. Chờ mai kia khi sang mùa lúa mới. Hạt xinh tươi reo vui ngàn tiếng cười. 
Cỏ kia ơi thiêu trong nghìn kiếp nữa. Vực âm u ngàn nỗi đau lệ rơi.