Latest in Tech

CỬA HẸP - Ý Vũ

1. Vì muốn cho con được cứu thoát Chúa dẫn con đi qua cửa hẹp. Nẻo đường dạy con sống trung thành ơn gọi theo Chúa. Bởi lối thênh thang và dễ dãi có những đam mê luôn vẫy gọi từng ngày làm con lãng quên Ngài xa rồi Cậy Tin.
ĐK. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp dù khốn khó gian nan. 
       Và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹp hạnh phúc ân tình.
2. Nhiều lúc con ích kỷ tính toán cứ giữ tin yêu theo ý mình. Tưởng rằng mình đang sống vuông tròn những điều Chúa muốn. Nào có hay đâu mình với Chúa đã khác xa nhau đôi nẻo đường. Chẳng cùng Ngài yêu đến hao mòn quên cả bản thân.
3. Đường Chúa con theo đầy thách đố vẫn thấy chơi vơi khi khốn cùng. Thập tự làm con ngã nghiêng lòng con sợ chén đắng. Nguyện Chúa bên con cùng chiến đấu hãy đỡ nâng con khi yếu hèn. Vực dậy hồn con lúc mỏi mòn can trường xin vâng.
*****  Cửa hẹp   Diệu Hiền