Latest in Tech

HAI NGƯỜI CON (Mt 21, 28-32) - Lm. Mi Trầm

1. Một người cha có hai người con việc vườn nho vẫn trông nhờ con. Người thứ nhất thưa rằng con không đi nhưng hối hận lại đi. Người thu thuế lắng nghe và tin, người gái điếm lắng nghe và tin. Kìa nước Chúa mở rộng ai vâng nghe Lời Chúa sẽ hy vọng.
ĐK. Hãy vâng nghe Lời Chúa Trời. Hãy tin theo Lời sáng ngời. 
       Lời Chúa đổi mới bao tội nhân và thiên đàng rồi họ sẽ chung phần.
2. Người là Cha chúng ta là con một đời luôn điểm tô tình con. Người thứ nhất chính là kẻ đi xa nay trở về nhà Cha. Người con Chúa sống luôn đẹp tươi. Tội quá khứ Chúa tha người ơi. Lời Chúa phán ghi lòng trong tương lai cuộc sống sẽ tươi hồng.
3. Một lời hay phải nên làm hay, lời còn đây thuở xưa và nay. Người chỉ biết thưa lạy nhưng tin vui không sống được gì đây. Người con Chúa lắng nghe và tin. Này cuộc sống sáng như bình minh, tình mến Chúa rạng ngời luôn vui tươi thương mến hết mọi người.