Menu

THÁNH LỄ CUỘC ĐỜI – Mi Trầm

1. Ta cùng về thôi vì cuộc lễ hết rồi đi muôn phương trời gieo Tin Mừng khắp nơi 
Chúa xuống thế làm người và đã chết giữa trời đây tin vui cho đời Người đã sống lại rồi. 
ĐK: Ta cùng về tôi và tiếp nối cuộc lễ, sống giữa cuộc đời như đèn sáng chiếu soi. 
Cho muôn muôn người nhận biết Chúa là Chúa, Người là Đường, Sự Thật và Sự Sống chúng ta. 
2. Lên đường ta đi làm nhân chứng giữa đời đem tin cho người đây ân tình biển khơi 
Chúa nối kết loài người tình người mãi rạng ngời trong tương lai muôn đời tình trời đất tuyệt vời.
***  Imprimatur: 06.02.2012 - GP. Nha Trang (TCPV)