Latest in Tech

BÀN TAY CỨU ĐỘ - Lm. Nguyễn Duy

1. Ai đã chạm hồn con và ai đã nâng con lên, lại đưa con đi trong hồng ân? 
Nếu không phải bàn tay cứu độ bàn tay ân tình của lòng Chúa bao dung kêu mời con theo Ngài luôn.
ĐK. Xin tình Ngài thắp sáng hồn con qua những đêm trường. 
Xin tình Ngài dẫn đường cho con theo dấu chân yêu thương. 
Nguyện xin từng ngày che chở từng ngày vỗ về trên tay cứu độ. 
Xin tình Ngài nâng đỡ cho con hạnh phúc thỏa bao mong chờ.
2. Ai đã đợi chờ con và ai đã nhắc tên con luôn, để cho con muôn lời tình thân? 
Nếu không phải Lời Cha thánh thiện Lời Cha êm đềm tựa dòng suối tuôn reo trong lòng con bao hồng ân.
3. Ai đã chết cho đời con và ai đã hiến thân cho con, để cho con Tin Mừng Phục Sinh? 
Nếu không phải là Con của Ngài vì yêu nhân loại Ngài chỉ muốn con dâng tâm tình con cho Ngài thôi.
4. Xin suối nguồn tình yêu tràn dâng khắp trên dương gian, người muôn phương vui đời bình an. 
Những ơn lành từ nơi suối nguồn để trong tâm hồn một cuộc sống yêu thương sẽ bừng lên soi ngày đêm.