Latest in Tech

CON LÀ LINH MỤC - Vũ Chí Hỷ, SSS

ĐK. Con là Linh Mục theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. Cho đến muôn đời đời (cho đến muôn đời) đến muôn muôn đời con là tư tế (con là tư tế) dâng lễ tình yêu, xin chúc tụng Chúa Trời dâng trái tim cuộc đời ơn phúc cứu độ muôn người.
1. Cha sinh con ra giữa miền nhân gian. Hừng đông xuất hiện cứu thoát muôn dân. Lời con loan báo Tin Mừng giao hòa gieo mùa hồng ân.
2. Tôn vinh Danh Cha suốt đời con đây. Lời giao ước nguyện dâng hiến hôm nay. Lòng con mơ ước chan hòa ân tình ôm trọn trời mây.
3. Tâm tư hân hoan tiến vào cung thánh. Lời kinh khấn cầu lên chốn cao xanh. Trầm hương thơm ngát thiên tòa nhiệm mầu khơi nguồn bình an.
4. Cho con ra đi giữa đời mênh mông. Dù bao khó nhọc muôn nỗi long đong. Nhịp chân vui bước trung thành lên đường một niềm cậy trông.