Latest in Tech

NGÀY XƯA ẤY - Lm. Thành Tâm

1. Ngày xưa ấy lúc không gian còn trong cõi hoang tàn. Và khi xưa ấy con còn bụi tro. 
Chính Chúa thương yêu khi con còn trong thơ ấu dẫn đưa con suốt đời vì yêu con.
ĐK.  Xin kính dâng Ngài tình yêu, xin dâng trái tim hồng vươn sức sống. 
Xin kính dâng Ngài đời con, luôn ghi khắc trong tim suốt đời.
2. Và năm tháng vẫn trôi qua nhưng đời con vẫn yên hàn. Dù bao tăm tối đe dọa đời con. 
Chúa mãi ban ơn cho cuộc đời bao sóng gió sống an vui suốt đời đầy tin yêu.
3. Giờ này có Chúa bên con, con còn mơ ước chi nhiều. Tình yêu của Chúa tuyệt vời dường bao. 
Chúa đã yêu con yêu cuộc đời bao tội lỗi dẫn đưa con suốt đời vì yêu con.