Latest in Tech

NGUYỆN CẦU - Lm. Từ Duyên

1. Nguyện cầu con nài van Chúa ơi con kêu lên Ngài. Thân con là chiếc thuyền nhỏ sóng bập bềnh, sóng bập bềnh lênh đênh biển khơi. Nguyện cầu con nài van Chúa ơi con kêu lên Ngài. Con đây tìm Chúa đêm ngày giữa biển đời sóng bập bềnh lênh đênh cuộc đời.
ĐK. Nguyện Ngài dủ thương đổ tràn hồng ân ban cho muôn nơi kiếp sống an hòa. 
Nguyện Ngài dủ thương đổ tràn hồng ân ban cho muôn tim đời vui tiếng ca.
2. Cuộc đời muôn khổ đau Chúa ơi con kêu lên Ngài. Thân con là cánh chim nhỏ đã lìa bầy mãi bơ vơ kêu trong rừng sâu. Cuộc đời muôn khổ đau Chúa ơi con kêu lên Ngài. Con đây nhỏ bé giữa đời có là gì nếu tình Ngài chẳng thương hộ phù.
3. Cuộc đời mau tàn phai Chúa ơi con kêu lên Ngài. Thân con là cánh hoa dại sớm nở rộ lúc chiều về đi theo làn gió. Cuộc đời mau tàn phai Chúa ơi con kêu lên Ngài. Con đây hằng mến tin Ngài suốt một đời vẫn một lời thiết tha ngọt ngào.