Latest in Tech

PHÓ THÁC (Song Ngữ) - Kiều Linh

1. Chúa ơi! Hồn con xin phó thác trong tay Chúa luôn những khi vui mừng hoặc những lúc con u buồn. Những khi đời con gặp những nỗi âu lo khó khăn và những khi tim con ngập tràn hạnh phúc xin dâng Ngài.
ĐK. Chúa ơi! Con tuy mọn hèn vấp ngã đã bao nhiêu lần. Tội lỗi cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa (ơ). Nhưng nay tim con sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành. Tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con.
2. Những nỗi mừng vui và những đớn đau trong kiếp người sẽ mau phai nhòa cùng với tháng năm chóng qua. Vẫn luôn còn mãi tình Chúa đã mến yêu thế trần thập giá kia hy sinh thân mình để cứu muôn muôn loài.
3. Chúa ơi! Từ nay con sẽ mến yêu cuộc sống này mãi đến phút giây đời vĩnh viễn xa cách con. Chúa ơi dạy con để con biết kính yêu Chúa luôn và mến yêu tha nhân thật lòng như Chúa luôn thương con.
4. Lord, I commed my journey and my searching; shelter my soul, entrusted to your care. Day felled with pain, these burdens I surrender, and days filled with happiness, I offer you all.
ĐK. You know the faults I hide, failures I won’t confide. Thought tempted on ev’ry side, grant freedom for my soul. Here my heart welcome you; blessings have been renewed; pardon and healing love now sanctify my soul.
5. Lord, ev’ry life knows days of joy and sadness; all things will pass and qickly fade with time. Your love abides, embracing all creation, your glory up on the cross endures for all time.
6. From this day on. I sing of your sweet kindness, grateful in praise, untill my days are done. Teach me your ways, that I may love you always and love others failthfully, as you have loved me.
***** Phó thác (song ngữ)   Gia Ân   Ca đoàn Đồng Tâm VCTD Saigon