Latest in Tech

TỪ BÂY GIỜ CHO ĐẾN NGÀN THU - Lm. Oanh Sông Lam

ĐK. Từ bây giờ cho đến ngàn thu con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la.
1. Tình Chúa thương cho lòng con dạt dào, tình Chúa thương như đại dương bát ngát. Như nắng ấm như ánh lửa bếp hồng, làm cho con sẽ ngất ngây trong lòng.
2. Ngày tháng năm con hằng mơ một điều, ngày với đêm con cầu xin thắm thiết. Là xứng đáng vui sống nhà Chúa Trời, phụng sự Chúa phúc cho con suốt đời.
3. Được sống vui trong nhà Chúa một ngày, còn phúc hơn ở trần gian mãi mãi. Nơi Chúa có muôn ánh lửa sáng ngời, ngàn ân phúc xuống cho con suốt đời.
4. Được Chúa ban ơn tình thánh tuyệt vời, được sống vui trong tình thương đắm đuối. Xin Chúa dắt con đến nguồn suối an lành và xin Chúa dẫn con đi đến cùng.