Latest in Tech

DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA - Lm. Thái Nguyên

ĐK. Có tiếng hô trong hoang địa rằng: Hãy dọn sẵn con đường Chúa đi. Sửa lối ngay để Ngài ngự đến rồi niềm vui ơn cứu độ Chúa ban.
1. Xin cho con luôn biết dọn đường để Chúa đến trong tâm hồn. Cho con biết luôn đối diện với chính thâm tâm trước bao tội tình. Đừng để con nhắm mắt làm ngơ, đừng để con bâng quơ với mình quên tình yêu Chúa đang chờ.
2. Xin cho con luôn sống trọn tình yêu mến Chúa hết mọi ngày. Cho con biết luôn vững vàng trước những nguy nan vẫn luôn giăng đầy. Đừng để con vướng mắc điều chi, đừng để con quên đi lối về quên lời giao ước đoan thề.
3. Xin cho con luôn sẵn sàng đợi trông Chúa đến trong mọi giờ. Cho con biết luôn sống tình bác ái yêu thương với hết mọi người. Đừng để con tránh né điều ngay, đừng để con vui say hững hờ quên tình yêu Chúa vô bờ.
***** Dọn đường đón Chúa (CN2MVA)