Latest in Tech

CECILIA NỮ THÁNH NHẠC SĨ - Hoài Chiên

PK. Lời ca du dương như hương bay lên trước tòa Thiên Chúa. Như Cê-ci-li-a tâm hồn thiết tha đã hiến dâng khi xưa ngàn khúc ca tin yêu trinh khiết ngây thơ. Đoàn con dâng lên Thiên Cung cao sang cung đàn trong sáng. Với tiếng hát réo rắt muôn điệu hỉ hoan để đến sau vinh quang cùng hát khen tôn vinh Chúa trên Thiên Đàng.
ĐK. Đoàn con dâng lời nguyện xin Cê-ci-li-a thánh nữ hộ phù liên. Cùng góp bao lời cậy mến vang nơi Thiên Cung muôn điệu kính tín. Đoàn con dâng lời nguyện xin Cê-ci-li-a thánh nữ hộ phù liên. Để tới trước tòa Thiên Chúa được Người hằng đoái nhận lời khấn nguyện.