Latest in Tech

CHUYỆN MỘT ĐÊM ĐÔNG - Lm. Mạnh Hùng, OP

1. Chuyện một đêm đông cách xa hai ngàn năm. Chuyện người lữ khách đến gõ cửa nhà tôi. Chuyện một đêm đông mãi khắc ghi trong lòng tôi. Chuyện người lữ khách mãi bước đi bao đêm dài. Chuyện một đêm đông Người đến nhà tôi xin trú nhờ vì trời đêm đông giá. Chuyện người lữ khách tìm gõ cửa nhà tôi xin tình tôi chút hơi ấm con người.
ĐK. Ai? Ai có nghe bước chân Người lặng thầm trong giá băng. Ai? Ai có nghe vẫn từng đêm Người chờ mong lời đáp thưa của con người. Bao năm đã qua vẫn mỏi mòn tìm một nơi ghé qua. Hỡi người trần thế còn ngủ mê còn làm ngơ Người vẫn đang gọi cửa đêm đêm.
2. Chuyện một đêm đông cách xa hai ngàn năm. Chuyện người lữ khách đến gõ cửa nhà tôi. Vậy mà tại sao tôi đã không nghe Người tới? Vậy mà tại sao tôi đã không tiếp rước Người? Người đã yêu tôi đã đến nhà tôi Ơn Cứu Độ quà tặng cho nhân thế. Người đã yêu tôi đã gõ cửa nhà tôi đêm từng đêm vẫn dang cánh tay chờ.
3. Chuyện ngày hôm qua cứ vang xa ngàn xa. Chuyện người lữ khách Đức Chúa Trời gửi xuống. Chuyện một đêm đông nghe tiếng ca thiên thần hát. Chuyện Người Đức Chúa bị thế nhân chối từ. Để rồi chiều nao thập giá đồi cao Con Chúa Trời bị nhân gian sát tế. Người đã sinh ra để chết vì tội ta câu chuyện xưa cứ vang mãi trong lòng.