Latest in Tech

BÀI CA YÊU THƯƠNG - Vân Thanh

1. Một lần Thầy cúi xuống khi đêm đã dần buông. Yêu thương tay giang rộng xóa tội của trần gian. Một lần Thầy trao ban ân tình ôi chứa chan. Cúi xuống Thầy rửa chân cho con hết bụi trần.
ĐK. Xin Thầy rửa sạch hồn con nữa, đêm ngày nhủ lòng con xin hứa: Yêu người nguyện cúi xuống con rửa, cho người y như Chúa khi xưa. Mai này dù đời con hoen úa, lỗi tội đã làm con thất hứa. Theo Thầy giờ con quyết xin chừa, mong được cùng chung phúc với Thầy.
2. Thầy là Vị Cứu Chúa khiêm nhu cúi rửa chân. Cho con gương chấp nhận sống phục vụ tha nhân. Lạy Thầy là Ngôi Cao đoái nhìn đến chúng con. Trút hết lòng chiều nao yêu thương máu tuôn trào.
3. Một chiều Thầy hiến tế trên đỉnh đồi Can-vê. Con đây bao ê chề vẫn còn trong cơn mê. Lời Thầy dạy yêu nhau cho dù bao thương đau. Hôm nay và ngày sau yêu thương với nguyện cầu.