Latest in Tech

CON XIN PHÓ THÁC (Tv 30) - Ngọc Khánh

ĐK. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài. Lạy Cha con xin dâng trót nơi lòng Cha từ ái. Đời con bao nhiêu gian khó tiếng con vọng khấn bao đêm dài. Lòng Cha yêu thương nhân ái khấn nhận xác hồn con.
1. Khi đêm đen vây kín đời con và lòng con nát tan tơi bời tìm ai sớt chia đôi lời câu ủi an. Xin Cha mau đem ánh thiêng lửa hồng rạng ngời lên bóng đêm cuộc đời rọi chiếu ánh sáng muôn ngàn nơi.
2. Khi nhân gian xâu xé đời con mọi người thân nỡ tâm xa lìa còn đâu chốn con nương nhờ con cậy trông. Nhưng con nay luôn vững tin nơi Ngài vì Ngài đây tín trung một niềm dìu đến đất hứa quê bình yên.
3. Con cô đơn giữa chốn phù hoa ngậm ngùi đi giữa nơi xa lạ hằn đôi mắt sâu lệ nhòa bao sầu lo. Con đang run lên giữa muôn quân thù đừng để con ngã thua quỵ hàng giải thoát lưới bẫy quân thù giăng.