Latest in Tech

NGÀY HỒNG ÂN - Kim Đường

ĐK: Ngày hồng ân tim con vui sướng, khoác lên mình tấm áo tinh tuyền. Là mặc lấy chính Đức Ki-tô, nên người mới sống cho riêng Ngài. Để từ nay con thuộc về Chúa, Chúa mãi là hạnh phúc của con. Để từ đây Chúa là tất cả, con chìm vào trong Chúa mà thôi. 
1. Nguyện từ đây con người cũ, con người xưa. Là những sân si một thời chiếm giữ, là những đam mê ngày dài quá khứ, quyết tâm xin giã từ! Chỉ yêu Chúa mong còn chi, mong còn chi. Để Chúa trong con từng ngày lớn mãi, học sống khiêm nhu, thực hành đức ái, trung kiên bước theo Ngài. 
2. Tình yêu Chúa cao vời thay, êm đềm thay. Trọn trái tim con Ngài đã thánh hoá, trìu mến yêu thương từng ngày nâng đỡ, dẫn con theo bước Ngài. "Này con đến!" Đem tình yêu đáp tình yêu. Là trái tim thơ hoà cùng tiếng hát, dệt những yêu thương nồng nàn thơm ngát, tôn vinh Chúa đêm ngày. 
3. Đường theo Chúa muôn trùng khơi, xa mù khơi. Còn đó phong ba chập chùng giăng lối, nào thiếu đam mê ngọt ngào đưa tới, khiến con quên mất lời. Nguyện xin Chúa dắt dìu con, bao bọc con. Tình mến khi nao nhạt lòng phai úa, sưởi ấm tim con bằng tình yêu Chúa, an vui sẽ đong đầy.
 ****  Ngày hồng ân (Nghi thức mặc áo
***  Imprimatur: 08.01.2021 - TGP. Sài Gòn