Latest in Tech

TRỌN MỘT NIỀM TIN - Kim Đường

1. Trọn một niềm tin mến Chúa chí ái hiến dâng cuộc đời. Làm ngọn lửa thiêng chiếu sáng khắp chốn ủi an bao người. Dù ngàn gian lao con tim còn mãi vững tin cậy trông. Bước theo chân Thầy lên núi Cal-vê chiều nao.
ĐK: Thánh Lau-ren-sô ngài được Tình Yêu Chúa mở lối. Dẫu muôn thương đau, vẫn trung thành phục vụ Giáo hội. Lòng hân hoan hát vang được trở nên của lễ tiến dâng. Thánh Lau-ren-sô giờ  được vinh hiển bên Tòa Chúa. Khấn xin cho con sống một đời mến Chúa yêu người. Dù gian lao khó nguy, tin tưởng nơi Chúa mãi vui tươi.
2. Hoàn cầu mừng vui thiên cung ca vang khúc ca khải hoàn. Hòa lời tạ ơn Chúa đã đoái đến tôi trung vô vàn. Một đời trung kiên như men và muối ướp cho trần gian. Hưởng phúc thiên đàng trong ánh vinh quang hỷ hoan.
***  Imprimatur: 19.6.2011 - GP. Nha Trang (TCPV4)