Menu

THÁNH VỊNH 91 (CN8QNC) – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa! Thú vị thay được tạ ơn Ngài.
1. Được tạ ơn Chúa thú vị dường bao, được mừng hát Ngài ôi Đấng Tối Cao. 
Từ bình minh tuyên xưng tình thương Ngài và thâu đêm ca rao Ngài tín trung.
2. Người công chính vươn lên tựa dừa xanh và mạnh lớn tựa hương bá Li-băng. 
Được trồng lên ngay trong nhà Chúa Trời đẹp xanh tươi trong khuôn đền Chúa ta.
3. Dù già cỗi nhưng hoa đầy quả tốt và cành lá tràn nhựa sống xanh tươi. 
Để truyền rao nơi nơi Ngài chính trực là núi đá không bao giờ bất công.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúc tụng Đức Vua Đấng ngự đến nhân danh Chúa. 
Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
***** Chúa nhật 8 Quanh Năm C - TV 91