Menu

THÁNH VỊNH 32 (CN19TNC) – Huy Hoàng

ĐK: Phúc thay quốc gia được Chúa chọn làm gia nghiệp.
1. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa và kẻ ngay lành hợp tiếng ngợi khen. 
Thật vinh phúc một quốc gia Chúa chọn và dân nước chọn Ngài để tôn thờ.
2. Người đưa mắt dõi theo kẻ thờ kính, kẻ cậy trông Người được Chúa để tâm. 
Bởi vua thắng chẳng do binh tướng hùng, chẳng do sức mà vượt thoát khốn cùng.
3. Đoàn con những vững tâm hồn đợi Chúa bởi Người luôn hộ phù mãi chở che. 
Hồng ân Chúa nguyện xin thương đổ đầy tràn trên những người bền vững trông cậy.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: "Thầy là Đường là Sự Thật và là Sự Sống; 
không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". Alleiluia.