Menu

THÁNH VỊNH 145 (CN26TNC) – Huy Hoàng

ĐK: Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Thiên Chúa.
1. Thiên Chúa xét xử công minh cho người chịu áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. 
Thiên Chúa cứu người tù tội, Thiên Chúa mở mắt kẻ đui mù.
2. Thiên Chúa cứu kẻ khòm lưng đứng thẳng lên hiên ngang, ai chính trực, Chúa đều mến yêu. 
Thiên Chúa giúp khách ngoại kiều, Thiên Chúa nâng đỡ người goá bụa.
3. Mọi tính toán của bọn ác, Chúa làm cho mất lối, muôn muôn đời Chúa là Vua các vua. 
Nào Si-on vang lời mừng, Thiên Chúa làm Vua mãi muôn đời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy nói vì tôi tớ Ngài đang lắng tai nghe. 
Chúa có Lời, Lời ban sự sống đời đời. Alleiluia.