Menu

THÁNH VỊNH 97 (CN28TNC) – Huy Hoàng

ĐK: Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân.
1. Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới. Vì Người tạo tác biết bao nhiêu là kỳ công. 
Người chiến thắng nhờ bàn tay uy dũng, nhờ cánh tay chí thánh của Người.
2. Chúa nay dọi chiếu hồng ân cứu rỗi. Người mặc khải đức chính trung của Người. 
Người đã nhớ lại tình sâu nghĩa tín, dành hết cho Ich-diên là dân Người.
3. Khắp nơi bờ cõi địa cầu xem thấy. Người dùng quyền phép cứu độ trần gian. 
Nào ca khen và cùng tung hô Chúa, đàn hát lên hỡi tất cả địa cầu.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúc tụng Đức Vua Đấng ngự đến nhân danh Chúa. 
Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleiluia.