Latest in Tech

THÁNH VỊNH 68 (CN12TNA) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, xin đoái nhận lời con vì ơn cả nghĩa dày.
1. Vì Ngài mà con chịu nhơ nhuốc, chịu phỉ báng bao người ghét khinh chê. Người thân thuộc kể như kẻ xa lạ, và anh em xem là khách chẳng biết. Vì nhiệt tâm lo lắng việc của nhà Chúa, con thiệt thân bao nhiêu lời thóa mạ con chịu với Ngài.
2. Lời nguyện cầu con dâng lên Chúa, vạn lạy Chúa đây giờ phút thi ân. Xin đáp lại vì ơn cả nghĩa dày, vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu rỗi. Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu mà đáp lời con, xin mở lượng hải hà đoái nhìn đến con.
3. Người nghèo hèn xem mà vui lên, người tìm Chúa nức lòng sướng reo vui. Vì Chúa nhận lời những kẻ khó nghèo, chẳng coi khinh thân bằng Ngài bị giam giữ. Ngợi khen Chúa, hỡi đất trời hãy ngợi khen Chúa từ nhân, biển với muôn loài hải vật ca ngợi Chúa đi.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Lời Cha là chân lý, xin thánh hóa họ trong sự thật". Alleiluia.