Latest in Tech

THÁNH VỊNH 96 (6.08) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Chúa hiển trị, Chúa là Đấng Tối Cao trên toàn cõi đất.
1. Chúa là Vua hiển trị hỡi địa cầu nào hãy mừng vui và vui lên hải đảo muôn ngàn. Mây u ám bao phủ chung quanh Người, bệ ngai rồng là công minh chính trực.
2. Núi cùng non tan chảy như sáp mềm ở trước Thần Nhan, Thần Nhan uy quyền Chúa muôn loài. Công minh Chúa vang dội khắp cùng trời, mọi sắc dân được xem vinh hiển Người.
3. Hãy mừng vui hỡi người sống cuộc đời thẳng lối lòng ngay. Vì Chúa ta là Đấng Cao Cả, cao hơn các chư thần khắp trong vũ hoàn, Người thống trị trên muôn dân muôn đời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaĐây là Con Ta dấu yêu, rất đẹp lòng Ta các ngươi hãy lắng nghe lời Người.  Alleiluia.