Latest in Tech

THÁNH VỊNH 70 (29.8) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Miệng con mãi loan truyền, mãi loan truyền Chúa chính trực.
1. Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con muôn đời tủi hổ. Vì Ngài công chính xin giải thoát con, xin ghé tai nghe và thương cứu độ. 
2. Vì Chúa luôn là núi con ẩn nương, Chúa là thành lũy xin cứu độ giải thoát. Ngài là chiến lũy đá tảng cứu tinh, xin cứu con xa bàn tay quân thù.
3. Bởi Chúa luôn là Đấng con chờ mong, mãi từ tuổi xuân con hy vọng nơi Chúa. Từ trong thai mẫu con đã nép thân, nơi Chúa uy linh con đã trông cậy.
4. Miệng con vang lời tán dương tình Ngài, suốt ngày kể ra ơn Ngài giúp đỡ. Từ hồi niên thiếu Chúa dạy dỗ con, cho đến hôm nay con mãi loan truyền.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaPhúc thay ai bị bách hại vì công chính Vì Nước Trời, vì Nước Trời là của họ. Alleiluia.
***** Thánh Vịnh 70 (Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết, 29.8)