Latest in Tech

THÁNH VỊNH 144 (18.10) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, các bạn hữu Chúa nhận biết vinh quang nước Người.
1. Muôn loài Chúa dựng nên luôn phải dâng muôn lời tụng ca lạy Chúa. Kẻ trung hiếu hãy chúc vinh Ngài và xưng tụng Chúa uy quyền nước Chúa hiển vinh.
2. Cho người thế biết được chiến công Ngài quá vĩ đại và thật là rực rỡ. Triều đại Chúa thiên thu vĩnh tồn và quyền vương Ngài mãi muôn đời kiên vững ngàn thu.
3. Lối đường Chúa ngàn năm chân thật bao công việc của Ngài đầy yêu thương. Ngài gần gũi với những ai kêu cầu Ngài ở gần với ai thành tâm khẩn cầu luôn.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Thầy đã chọn các con ở giữa thế gian, để các con ra đi và sinh được nhiều hoa trái và hoa trái các con tồn tại". Alleiluia.