Latest in Tech

THÁNH VỊNH 80 (CN9TNB) – Huy Hoàng

ĐK: Hãy reo mừng Thiên Chúa, là Đấng trợ lực chúng ta. 
1. Đàn hát lên hoà nhịp trống cơm, bổng trầm gieo tiếng đàn tiếng sắt. Rúc lên đi, và hãy rúc tù và mồng một ngày rằm cho ta mừng lễ. 
2. Vì đó là luật dân Ích-diên phải giữ trọn do Chúa truyền từ xưa. Chỉ thị này nhà Giu-se đã nhận vào ngày bỏ miền dân Ai lên đường. 
3. Giọng nói tôi được nghe khác lạ, vai gánh nặng Ta cất khỏi cho dân. Hết cuộc đời phận mang kiếp nô lệ trong cơn ngặt nghèo, kêu Ta, Ta đáp lời.
4. Ở giữa ngươi thần lạ chớ theo cũng đừng khấn vái thần ngoại bang. Chỉ Ta là Thượng Đế, Chúa ngươi thờ đưa ngươi khỏi miền von nô Ai Cập.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaNgôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Những ai tiếp nhận Người thì Người ban cho họ quyền làm Con Thiên Chúa. Alleluia.