Latest in Tech

THÁNH VỊNH 106 (CN12TNB) – Huy Hoàng

ĐK: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa từ nhân muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
1. Những người vượt biển ngược xuôi, làm nghề thương mãi lái đưa con tàu mt được nhìn ngắm bao kỳ công, mà Chúa tạo tác giữa lòng nước sâu. 
2. Chúa truyền lệnh bão nổi lên, cuồn cuộn lớp sóng lấp xô dập dồn lên tận trời, xuống vực sâu, hồn xiêu lạc phách giữa biển hiểm nguy. 
3. Gặp khốn cùng họ kêu cầu Chúa, người liền cứu thoát khỏi nơi ngặt nghèo, Chúa đổi gió bão êm nhẹ thay, ngọn sóng gầm thét im lặng phút giây. 
4. Họ vui mừng vì biển trời yên, và Người đưa đến bến yên mong chờ. Họ dâng lời tạ Chúa vì tình thương và những kỳ công Chúa làm cho thế nhân. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaNgôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Những ai tiếp nhận Người thì Người ban cho họ quyền làm Con Thiên Chúa. Alleluia.