Latest in Tech

THÁNH VỊNH 17 (CN31TNB) – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa là sức mạnh của con, con yêu mến Ngài. 
1. Con yêu mến Ngài vạn lạy Cứu Chúa là sức mạnh con. Ngài là núi đá, thành lũy che chở đời con. Con đến cậy nhờ, vì Chúa Đấng Cứu Độ quyền năng. Đời đời Chúa là Thiên Chúa, là Cứu Tinh. 
2. Lạy Chúa con thờ Ngài là núi đá con đến ẩn nương. Ngài là khiên thuẫn là Đấng Cứu Độ quyền năng. Tôi kêu cầu Người là Đấng đáng muôn lời ngợi khen. Và tôi đã được cứu thoát khỏi quân thù. 
3. Vạn tuế Chúa Trời Ngài là núi đá con đến ẩn thân. Ngàn lời vinh chúc Thiên Chúa Cứu Độ của con. Chúa đã ban nhiều chiến thắng lớn lao vào tay vua. Tỏ lòng nhân hậu với Đấng được xức dầu.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaNgười ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Alleluia.