Menu

THÁNH VỊNH 88 (25.4) – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, tình thương Chúa con mãi ca tụng đến muôn đời. 
1. Con mãi ca ngợi cho đến muôn đời tình thương của Ngài. Và muôn thế hệ miệng con truyền rao Chúa thành trung. Và con nói: "Lòng tín thành Chúa thiết lập trên trời. Và tình thương Chúa được dựng xây đến muôn thế hệ." 
2. Chư thánh ca ngợi lòng Chúa tín thành vạn thuở muôn đời. Và thiên đình cùng xưng rao những kỳ công. Ở trời cao, ai sánh tày Chúa, Vua mọi loài? Hàng thần thánh, ai được nên giống như Chúa Trời?
3. Vinh phúc dân nào luôn biết khen ngợi tụng ca Chúa Trời. Ngài soi tỏ từ nhan thánh, dẫn họ đi. Nhờ được nghe danh thánh Ngài họ sướng vui mọi ngày. Họ được hiên ngang bởi Ngài công chính và thánh thiện. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúng tôi rao giảng Đức Ki-tô chịu đóng đinh, 
Ngài là quyền năng và khôn ngoan của Thiên Chúa. Alleluia.