Latest in Tech

CHUNG KẾT TRẦU CAU - Phanxicô

1. Ngày xưa khi Chúa dựng nên đất trời. Ngài cũng dựng nên, dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Kết nối lứa đôi, Ngài cho sống có đôi như chim kia liền cánh, và như cây kia liền cành.
ĐK. Ngài cho người gặp nhau, thương nhau hiến trao cuộc đời, tung cánh bay tuyệt vời từ nay đến ngàn sau. Chung kết trầu cau trong vôi nồng là duyên son thắm. Se tơ hồng thành dây chung mối nối câu vuông tròn.
2. Tình yêu bao mong đợi trao đến người, xin giữ đời nhau, dìu nhau cho dù cách trở mấy cầu. Non cao mấy cao, biển sâu kia mấy sâu, ra đi chung lòng bước ngại chi trăm năm đường dài.
3. Tình yêu như tiếng gọi qua bao đời như gió biển khơi ngàn năm vang lời réo gọi núi đồi. Yêu thương lứa đôi, tình yêu thương lứa đôi, yêu thương nơi trần thế là gương soi yêu thương của Trời.
*****