Latest in Tech

KHẨN CẦU 1 - Trần Xuân Long

1. Đêm dần buông, tiếng con kêu cầu, hỡi người ơi đoái thương nhìn đến. 
Thân tội lỗi, cúi xin Ngài thứ tha, với bao ngày tháng qua, đời con vắng Cha. 
Con quỳ đây dáng con hao gầy, với năm tháng lánh xa tình Chúa. 
Con giờ đây cúi đầu thống hối quay về bên Chúa, Chúa Vua tình yêu.
ĐK. Giờ đây chung tiếng hát hợp lời kinh cầu. 
Nguyện xin ơn thánh hóa tràn đầy những tâm hồn. 
Tìm bên nơi suối ấm nồng nàn yêu mến, dẫn con đi trong tình Cha.
Để con ca hát mãi tình Ngài cao vời. Tình yêu ôi thắm thiết ngàn đời vẫn không dời. 
Nguyện xin ơn thánh Chúa ngập tràn nhân thế, Chúa ơi xin dủ thương.
2. Dân tộc con đã bao năm rồi, đắm chìm trong chiến tranh nghèo đói, 
xin Ngài đến đem ơn lành xuống cho, đất nước Việt chúng con bình yên ấm no. 
Gia đình con đã bao năm trường, chia lìa xa mỗi người một xứ, 
xin Ngài thương đưa về một lối, mang nguồn vui tới, xóa tan khổ đau
3. Xin tình yêu Chúa Vua nhân trần. Vua toàn năng tác sinh trời đất, 
đã sinh xuống dương gian chịu đớn đau, chết trên thập giá cao, chuộc tội thế nhân. 
Cho đoàn con mãi luôn trung thành, tin cậy mến tôn thờ một Chúa, 
gieo niềm tin trên toàn thế giới, rao truyền chân lý đến khắp mọi nơi.

 Khẩn cầu 1   Ca đoàn Cecilia