Latest in Tech

MÁU TRÁI TIM - Lm. Thái Nguyên

1. Máu Tim Chúa đổ ra nỗi đau đớn vì ta, máu tuôn ra từ trên Thánh Giá. 
Máu Tim Chúa tràn lan đã nhuộm thắm trần gian, cho bao đời nhân thế hưởng nhờ.
ĐK. Máu chứa chan trên đồi Can-vê. máu phá tan gông xiềng nhân thế. 
       Máu Trái Tim Chúa đang đón chờ, hỡi những ai cớ sao hững hờ.
2. Trái Tim Chúa vì đâu đớn đau lưỡi đòng thâu, cũng chỉ vì tình Ngài yêu dấu. 
Trái Tim Chúa từ nhân xót thương thứ tội con, đã bao lần phản phúc lỡ lầm.
3. Trái Tim Chúa ngày nay máu vẫn thắm vì ai vẫn mê say chạy theo nhân thế. 
Giữa cuộc sống nổi trôi vẫn lôi kéo đời con, thiết tha cầu xin Chúa giữ gìn.