Latest in Tech

MỘT NGÀY GHI NHỚ - Hùng Lân

Một ngày ghi nhớ trăm năm vẹn nghĩa sắt cầm. Một ngày ngày hân hoan hạnh phúc kết giải đồng tâm. Một mùa xuân mới nở trong hai lòng sánh đôi. Giờ đây kết giao hẹn thề đắp xây một đời thắm tươi. Lý tưởng siêu nhiên đã kết liên hai thiện chí (hai thiện chí) Trọn đời hy sinh phụng sự Thiên Chúa muôn đời (lý muôn đời) Nhạc thiêng dẫn bước (nhạc thiêng dẫn bước) sánh vui lên đường cao quang (đường cao quang). Đức Tin hộ thân Đức yêu xây thành chiến thắng tối tăm. Nguyện cầu Chúa trên chúc lành cuộc giao kết hôm nay. Nguyện Người chở che cho hai lòng không đổi thay. Trọn đời thề ước làm rạng sáng Phúc Âm xa gần. Cho đáng Thiên Triệu chu tất sứ mệnh vẹn nghĩa thần dân. Trường đời khắt khe sức hèn gặp nhiều nỗi gian truân. Nguyện Người đoái thương tăng cường phù hộ ủi an. Hợp một cùng Chúa là được Chúa sống trong tâm hồn. Tin Chúa sẽ mạnh, xin Chúa sẽ được, cậy Chúa nên công.