Latest in Tech

THỊT MÁU TA - Vũ Đình Ân

ĐK. Đây là Thịt Máu Ta nuôi người trần gian trong bao ngày tháng. 
Muốn được no đầy hãy đến chia nhau dự phần.
1. Tổ phụ xưa đã ăn Man-na rồi cũng đã chết. 
Nhưng ai ăn bánh này thì muôn đời được no say.
2. Là thần lương bánh nuôi muôn dân để được vui sống. 
Ai luôn ăn bánh này thì muôn đời được vinh quang.
3. Vì Thịt Ta đã nên lương thiêng thật là cao quý. 
Cho ai ăn bánh này thì muôn đời được hân hoan.
 Thịt Máu Ta